قبل از تکمیل این فرم لطفا شرایط اخذ نمایندگی را مطالعه فرمایید.
نام و نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر است
موبایل: (*)
موبایل نامعتبر است
کدملی: (*)
کدملی نامعتبر است
تلفن ثابت:
تلفن ثابت نامعتبر است
ایمیل: (*)
ایمیل الزامی است
شغل: (*)
ورودی نامعتبر است
نوع نمایندگی:
ورودی نامعتبر
نمایندگی عادی: خرید 5 عدد دستگاه نمایندگی انحصاری: خرید 100 عدد دستگاه
میزان تحصیلات:
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با سیم کشی خودرو
ورودی نامعتبر
جهت نصب دستگاه, داشتن آشنایی الزامی است
ایا قادر به پرداخت چک ضمانت هستید؟
ورودی نامعتبر
نحوه آشنایی شما با ما:
ورودی نامعتبر
آدرس: (*)
آدرس وارد شده نامعتبر است
رزومه کاری مرتبط :
ورودی نامعتبر
عدد را وارد نمایید: عدد را وارد نمایید:
  بازآوری
لطفا اعداد را وارد کنید