پرینت

سورس سامانه GPS

 سورس سامانه  900D جدید:

  • قابل نصب روی ویندوز سرور

  • امکان ایجاد نامحدود نماینده و کاربر

  • امکان استفاده تا 50000خودرو

  • دسترسی به پنل مدیریتی

  • دسترسی به کدسورس های بخش موبایل

  • امکان شخصی سازی پس زمینه، متون استفاده شده،افزودن زبان و css

  • سورس کد شده میباشد و غیرقابل فروش به دیگران است.

  • مدت زمان راه اندازی: 15 روز کاری

مشاهده دمو: www.gps.iranavl.ir

سورس سامانه 900D قدیم:

  • قابل نصب روی ویندوز سرور

  • امکان ایجاد نامحدود نماینده و کاربر

  • امکان استفاده تا 15000 خودرو

  • دسترسی به پنل مدیریتی

  • دسترسی به کدسورس های بخش موبایل

  • امکان شخصی سازی پس زمینه، متون استفاده شده،افزودن زبان و css

  • سورس کد شده میباشد و غیرقابل فروش به دیگران است

  • مدت زمان راه اندازی: 15 روز کاری

مشاهده دمو: www.panel.iranavl.ir