جهت پیگیری و ثبت شکایات حضوری میتوانید از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ به آدرس شرکت مراجعه فرمایید.

آدرس دفتر مرکزی:
تهران خیابان مطهری خیابان ترکمنستان پلاک ۴۲ واحد ۱۴
کد پستیی: ۱۵۶۶۸۵۶۱۳۷

جهت پیگیری و ثبت شکایات و انتقادات غیر حضوری میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.